Rosemary Sutcliff connected with PONTIO in Bangor, North Wales | Sutcliff Discovery of the Day

This Rosemary Sutcliff blog has been suffering, whether for posts about her as an author, her children’s books and historical novels or new The Eagle of the Ninth film. Posting has been hindered by a new day job for the blog’s author – who is helping with the wonderful new Pontio project at Bangor University in North Wales.  

Pontio is all about connections and combining arts and sciences … and there are two more connections between Pontio (bridging, in Welsh) and Rosemary Sutcliff. First, performing today with Folk in a Box at the new Pontio visitor’s centre in Bangor in North Wales is Dom Coyote, otherwise known as Dominic Lawton, also of Kneehigh Theatre. He sat at the feet of Rosemary Sutcliff in her study in West Sussex some 20 years ago, the first child to hear her new story The Minstrel and the Dragon Pup. (Also part of Folk in a Box is the excellent Emily Barker, award-winning singer of the theme music for BBC TV series Wallander). Second, the theme for the landscaped park for the unique new Innovation and Arts Centre is the collection of Welsh medieval stories The Mabinogion, stories much beloved of Rosemary.

More here about Pontio in Welsh, or here in English

Original cover of Rosemary Sutcliff's first picture book The Minstrel and the Dragon Pup

Prosiect PONTIO: Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd sbon, yng nghanol dinas Bango

Dyma fydd cartref cynyrchiadau theatr gwych, ffilm, cerddoriaeth, syrcas a dawns, ynghyd â pherfformiadau celfyddydol arloesol eraill. Bydd yr adeilad eiconig yn pontio’r celfyddydau a’r gwyddorau, y Brifysgol a’r gymuned leol, Bangor a’r byd tu hwnt hefyd. Bydd y gwaith adeiladu’n gorffen yn 2012, gan greu cannoedd o swyddi yn y gogledd yn ogystal â denu llu o fusnesau a chyfl eoedd newydd i’r rhanbart

Bydd Pontio’n torri tir newydd ym maes ymchwil ac yn datblygu technolegau newydd a fydd yn newid ein ffordd o fyw, ac yn gwella ein hiechyd a’r amgylchedd. Bydd ei gwaith yn dangos sut mae technolegau digidol yn newid ein syniadau amdanom ni’n hunain a’n diwylliant. Bydd yn darparu cyfl eusterau rhagorol i fyfyrwyr ac yn gweddnewid ein dulliau o ddysgu ac addysg

Yn ogystal â bod yn symbol diwylliannol i’r genedl a’r Gymraeg, bydd Pontio’n ganolbwynt i’r gymuned leol. Bydd pobl o bob oed yn gallu cyfarfod, cymdeithasu a mwynhau eu hunain mewn mannau cymdeithasol golau ac eang, parciau gleision, caffi s braf a’r amffi theatr awyr agored wych.

  1. More about Pontio here


Do Leave a Response

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s